Møteplan

Møteplan

Møteplan for 2023

Styremøte
15. september

Tillitsvalgtkonferanse
16. – 18. september

Styremøte
12. – 13. desember

Årsmøte 2024
TBA