Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i SAFE,
Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Her er link til elektronisk innmelding:

Elektronisk innmelding

Medlemsutviklingen i SAFE i Seadrill er meget god

Hvem omfattes av vervekampanjen?

Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber med trekkavtale. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan utdeles.

Retningslinjer
Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn . Medlemmene må være på trekk før klubben kan be SAFE sentralt om at beløpet for 3, 5 eller 10 vervede overføres til klubbens konto. Ta kontakt med klubbkontoret når du ønsker å ta ut vervepremie. Klubben sjekker da med SAFE sentralt og er alle medlemmene på trekk får du ”go” til å handle for en av de understående beløp. Du står fritt til å kjøpe også andre produkter enn elektroartikler. Kvittering og konto nummer må sendes til klubben før beløpet returneres.

Antall vervedeOverføres klubbVervepremier
3 vervedeKr. 2.500Til kjøp av elektroartikler
5 vervedeKr. 5.000Til kjøp av elektroartikler
10 vervedeKr. 10.000Til kjøp av elektroartikler

Verv nye medlemmer
Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema:
Innmelding