SAFE Landsmøte

SAFE Landsmøte

Sjøfart offshore Foto Kenneth Teigen - jun
Quality Airport Hotel Stavanger

SAFE har gleden av å invitere til SAFE Landsmøte 2024.

Antall delegater per klubb iht vedtektene tilsendes klubbledere i god tid før påmeldingsfristen. Forbundsstyremedlemmer og valgte organisasjonssekretærer kommer i tillegg til klubbens delegater.

AU ha vedtatt at klubbene kan stille med en observatør per klubb. Klubbene dekker reise og opphold, SAFE dekker kost.

Frist for innsendelse av saker er 21. april 2024. Forbundsstyremøte avholdes onsdag 5. juni på Quality Airport Hotel Stavanger fra kl. 09:00. Egen innkalling kommer.
Program og sakspapirer med regnskap blir sendt ut i innen 21. mai 2024. Hver enkelt må printe disse ut selv, da det ikke blir utdelt sakspapirer på møtet.

Påmeldingsfrist: 16. mai 2024.